Przejdź do treści
Strona główna » Centrum wiedzy » #2 Korzyści wdrożenia PIM

#2 Korzyści wdrożenia PIM

  Korzyści płynące z wdrożenia systemu PIM

  Można wymienić wiele korzyści płynących z wdrożenia PIM. Zazwyczaj są one jednak mocno teoretyczne. Wtarły się w świadomość różnych firm oferujących wdrożenia PIM i powtarzane są jak mantra. „A bo redukuje czas pracy”, „bo centralne repozytorium” czy, moim zdaniem najlepszy, „mniej zwrotów”. W praktyce jednak ciężko stworzyć obiektywne uzasadnienie biznesowe dla wdrożenia PIM. Nie jest to zadanie proste dlatego w tym wpisie znajdziesz kilka przydatnych informacji i wskazówek.

  Strategiczne korzyści wdrożenia PIM

  Strategiczne korzyści wdrożenia PIM są tymi które najbardziej powinny Cię zainteresować. W tym miejscu wyjaśniam to dokładniej. To właśnie strategiczne korzyści powinny stanowić fundament budowy uzasadnienia biznesowego dla wdrożenia PIM.

  Zwiększenie ilości oferowanego asortymentu

  We wcześniejszych wpisach wypominałem, że jednym z elementów który wpłynąć na powstanie i rozwój PIM jest potrzeba organizacji do powiększania oferowanego asortymentu. Czasami jest to wprowadzanie na rynek swoich towarów. Często jednak stosuje się strategię droppshipingową (lub czasami zwaną długim ogonem). Jej założenia to udostępnienie klientom większej ilości produktów do zakupu. Są one często dodatkowe. Zazwyczaj nie są magazynowane a zamawiane wprost od dostawcy podczas zamówienia klienta.

  To ważne zagadnienie w kontekście PIM. Ułatwienie zwiększenia wolumenu oferowanych produktów to kluczowy benefit tych systemów. W różny sposób ten asortyment się rozbudowuje. Wiele firm stosuje wspomnianą tutaj strategię dropshipping/długi ogon. Często też firmy zwyczajnie dodają kolejnych dostawców do standardowej oferty. Dostawcy Ci nie byli wcześniej dodawani bo obsługa ich produktów mogła być zbyt skomplikowana bez PIM w porównaniu do korzyści. Firmy produkcyjne zaś po wdrożeniu PIM umieszczają w nim produkty które wcześniej były produkowane ale np. jako specjalne warianty.

  Korzyści płynące ze strategii dropshipping to nie tylko możliwość sprzedaży większej liczby różnych produktów tym samym klientom (a także potencjalnie nowym klientom), ale także możliwość sprzedaży tych dodatkowych produktów z wyższą marżą. Jak pokazuje poniższy rysunek, konkurencja cenowa jest znacznie silniejsza dla topowych 20% asortymentu niż dla pozostałych 80%. Jako przykład firma Aberdeen odnotowuje do 29% wyższe zyski dzięki wyższym marżom produktowym w asortymencie dodatkowym.

  Asortyment z długiego ogona posiada wyższą marżę

  Zdjęcie 9 Asortyment z długiego ogona posiada wyższą marżę

  Jak pokaże kolejna grafika związek pomiędzy wielkością asortymentu organizacji a posiadaniem przez nią systemu PIM jest niepodważalny. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że wszystkie firmy z ponad milionowym asortymentem posiadają systemy PIM.

  38% z badanych firm korzystających z systemu PIM wskazało, że planują zwiększyć oferowany asortyment o 50% w trzy lata. 45% planuje zwiększyć go od 11% do 50% w trzy lata. Prognozy te były niższe o 20% wśród firm niekorzystających z systemu PIM.

  Stosunek ilości asortymentu wśród sprzedawców detalicznych do posiadania przez nich systemu PIM.

  Zdjęcie 10 Stosunek ilości asortymentu wśród sprzedawców detalicznych do posiadania przez nich systemu PIM.

  Co istotne, wdrożenie strategii drop/długiego ogona to coś więcej niż tylko import kolejnego arkusza Excel z danymi produktowymi od dostawcy do systemu PIM. Oprócz samych danym należy przygotować odpowiednie procesy i funkcjonalności do zarządzania rozszerzonym asortymentem. Produkty takie muszą mieć poprawnie obliczoną cenę i marżę. Zwykłe dodanie 30% narzutu na te produkty nie jest dobrym pomysłem. W cenie musi być zawarta bowiem poprawna kalkulacja kosztów logistycznych, uwzględnienie cen konkurencji czy popytu. Istotne jest także, że procesy te reagują na zmiany dostawców w zakresie asortymentu (np. wycofanie ze sprzedaży produktu).

  W strategii zwiększania asortymentu zawiera się podwójny proces zamówienia. Produkty zamówione przez klienta zamawia się ponownie u końcowego dostawcy. Produkty takie są często przepakowywane lub wysyłane w zaprojektowanych, obrandowanych opakowaniach prosto od dostawcy do klienta. Aby umożliwić działanie takich procesów odpowiednie zmiany muszą być także wykonane po stronie systemu ERP. Często bowiem do systemu ERP trafiają tylko te produkty które zostały chociaż raz sprzedane.

  Dzięki skonfigurowaniu zewnętrznych i wewnętrznych procesów które opisałem firmy mają możliwość rozszerzenia swojego asortymentu w błyskawicznym tempie.

  Opisaliśmy rozszerzenie oferty bazując na strategii długiego ogona. Jest ona bardzo popularna wśród sprzedaży B2B i B2C, ale nie jest jedyną która skutkuje zwiększeniem asortymentu. Warto wiedzieć, że:

  • Pojęcie Dropshipping może być różnie interpretowane. Najczęściej jest to działalność która opiera się tylko na sprzedaży towarów bez własnego magazynu. Dla takich działalności PIM nie jest zazwyczaj potrzebny. Wiele firm stosuje tę strategię jako dodatek – tutaj PIM już faktycznie może pomóc.
  • Większość dużych przedsiębiorstw sprzedażowych prędzej czy później stosuje tę strategię a większą lub mniejszą skalę;
  • Najczęściej sprzedawane produkty w ramach tej strategii są często zamawiane na magazyn. Stają się wówczas stałym elementem sprzedaży z bezpośrednią wysyłką;

  Wdrożenie systemu PIM umożliwia firmom nie tylko efektywne zarządzanie istniejącym asortymentem, ale również elastyczność w adaptacji do szybko zmieniających się trendów rynkowych i preferencji konsumentów. Dzięki możliwości szybkiego dodawania produktów do oferty, przedsiębiorstwa mogą eksperymentować z nowymi kategoriami produktów, testować nowe rynki oraz dynamicznie reagować na zmiany popytu.

     Niezależnie od przyjętej strategii, powodu czy celu, zwiększanie ilości oferowanego asortymentu z i bez systemu PIM wygląda inaczej. Systemy PIM znacznie optymalizują ten proces.

  Skrócenie Time To Market

  Korzyści wdrożenia PIM objawiają się także w skróceniu czasu potrzebnego do oddania produktu do sprzedaży. Poprawa czasu wprowadzania produktów na rynek (TTM Time To Market) została odnotowana w kilku badaniach. A.T. Kearney podaje poprawę o 7-13% dla hurtowni.

  Wdrożenie systemu PIM potrafi realnie zredukować TTM w szczególności w firmie produkcyjnej. Jeśli system PIM zostanie użyty (zostaną wprowadzone podstawowe dane) już na etapie projektowym, to pozwoli on na pracę nad informacją produktową tego produktu w wielu działach, lokacjach czy krajach przez różne osoby odpowiedzialne za dane produktowe. Co więcej, dane marketingowe mogą być tworzone jeszcze zanim produkt trafi do produkcji lub nawet zostanie zaprojektowany. Tak uzupełniony produkt można sprzedawać już z momentem, kiedy faktycznie znajdzie się na magazynach lub nawet wcześniej (preorder).

  Efekt ten dotyczy także hurtowni i sprzedaży detalicznej. Z systemem PIM zebranie informacji o nowych pozycjach, import do systemu PIM, konsolidacja i poprawa oraz finalnie dystrybucja danych na różne kanały odbywa się szybciej, w sposób uporządkowany i strukturalny. Firma może zapewnić dostęp do danych nowego produktu (co za tym idzie do sprzedaży tego produktu) szybciej. Element ten może mieć kluczowe i strategiczne znaczenie w branżach, gdzie pojawia się wiele nowości. Możliwie najszybsze przekazanie ich do sprzedaży realnie wpływa na osiągnięty wynik.

  Wprowadzenie nowych produktów do sprzedaży jest często procesem złożonym, wymagającym koordynacji wielu działów w firmie. Systemy PIM ułatwiają ten proces, umożliwiając jednoczesną pracę nad danymi produktu przez zespoły projektowe, marketingowe, sprzedażowe i logistyczne, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki temu, informacje o produkcie mogą być przygotowywane i weryfikowane równolegle, znacząco skracając czas od pomysłu do dostępności produktu dla klienta.

  Dodatkowo, skrócenie Time To Market dzięki systemowi PIM ma szczególne znaczenie w kontekście strategii omnikanałowej. Jednolite i spójne informacje o produkcie, dostępne natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu PIM, mogą być szybko publikowane we wszystkich kanałach sprzedaży – od sklepu internetowego, przez platformy marketplace, po fizyczne punkty handlowe. To nie tylko przyspiesza sprzedaż nowych produktów, ale także poprawia doświadczenia zakupowe klientów, oferując im aktualne i spójne dane produktowe w każdym punkcie kontaktu z marką.

  W kontekście międzynarodowej ekspansji, systemy PIM pozwalają na łatwe dostosowanie informacji o produkcie do wymogów różnych rynków, włączając w to tłumaczenia, dostosowanie walut czy spełnienie lokalnych wymogów prawnych. To z kolei umożliwia firmom szybsze wprowadzanie swoich produktów na nowe rynki, bez konieczności długotrwałych procesów adaptacji i weryfikacji danych.

  Ujednolicone doświadczenia klienta pomiędzy wszystkimi kanałami

  Elementem, który dla wielu branż może mieć największe znaczenie jest możliwość ujednolicenia doznań klienta z informacji produktowej pomiędzy wszystkimi kanałami oraz ich poprawa poprzez system PIM. Bez systemu PIM lub substytutu informacja produktowa zarządzana jest oddzielnie dla każdego kanału sprzedaży. Szybko doprowadza to do dziwnych sytuacji. Przykładowo różna nazwa produktu w sprzedaży B2C i B2B. Czasami błędy są krytyczne jak np. niespójna polityka cenowa pomiędzy kanałami.

  Firmy, które oświadczyły, że posiadają bardzo wysoki poziom zadowolenia/lojalności klienta

  Zdjęcie 11 Firmy, które oświadczyły, że posiadają bardzo wysoki poziom zadowolenia/lojalności klienta

  W powyższym wykresie przedstawione są wyniki ankiety firmy Heiler dotyczącej związku pomiędzy zadowoleniem i lojalnością klienta a posiadaniem systemu PIM. Ankietowani producenci faktycznie zauważają związek pomiędzy jakością danych produktowych osiągniętą przy użycia systemu PIM a zadowoleniem klienta. 39% badanych potwierdziło ten związek z czego tylko 9% z tych którzy nie używają systemu PIM potwierdzają wysokim poziom zadowolenia klienta. Dla sprzedawców różnica jest mniejsza (31% do 20%) lecz nadal mocno zauważalna. Badania grupy Yankee również potwierdzają, że wdrożenie systemu PIM podniosło poziom lojalności klientów o 26%. Oczywiście, wpływ na zadowolenie może mieć wiele czynników i takie badania tego poprawnie nie zobrazują. Ale ciężko się kłócić ze stwierdzeniem, że poprany opis i dobre zdjęcie raczej pomaga poprawić te doznania.

  Techniczne korzyści wdrożenia PIM

  Korzyści wdrożenia PIM to także aspekty techniczne. Benefity te są często w kręgu zainteresowań działów IT.

  Zarządzanie złożonością

  System PIM pozwala organizacjom w zarządzaniu i rozszerzaniu asortymentu na kilku płaszczyznach:

  • Liczba produktów;
  • Liczba atrybutów produktów;
  • Liczba dostawców;
  • Liczba krajów sprzedaży/dystrybucji;
  • Liczba języków na które tłumaczone są produkty;
  • Liczba kanałów sprzedaży/dystrybucji informacji produktowej;
  • Liczba wariantów produktu;
  • Liczba asortymentu konfigurowalnego pod klienta;
  • Inne;

  Bez systemu PIM firma z np. 120 tysiącami produktów od 3 tysięcy dostawców z danymi w 32 językach i produktami sprzedawanymi w 58 krajach nie byłaby w stanie zarządzać danymi produktowymi. Złożoność całego tego obszaru wzrasta wraz ze zwiększaniem liczby jednego z wyżej wymienionych elementów. Przykładowo dodając kolejny jeżyk musimy wykonać tłumaczenia wszystkich produktów i danych na kolejny język.

  Wydawać by się mogło, że system PIM jest niezbędny do ekspansji międzynarodowej. Badania firmy Heiler podają, że średnio producenci posiadający systemy PIM operują w ponad 45 krajach.Ci bez systemu PIM wskazali średnio 17 krajów. Producenci z systemami PIM zapewniają informację produktową w średnio 19 językach a Ci bez systemów PIM wspierają tylko 4 języki. W trakcie badań padły także pytania o przyszłość. Producenci z doświadczeniem w ekspansji z użyciem systemu PIM planują dodać wsparcie dla 8 kolejnych języków, dla których tłumaczone będą dane produktowe w ciągu kolejnych 3 lat. Ci bez systemu PIM szacują, że uda im się wdrożyć tylko jeden kolejny język w tym samym czasie.

  Badania firmy Heiler wykazały także, że firmy korzystające z systemów PIM są w stanie zaoferować:

  • Więcej konfigurowalnych produktów;
  • Produkty konfigurowalne większej ilości klientom;
  • Lepsze dopasowanie cenowe produktów konfigurowalnych;

  Kontrola nad dystrybucją danych

  System PIM jako centralne repozytorium danych produktowych daje firmom więcej kontroli nad tym które zewnętrzne podmioty dostają jakie dane produktowe. Niektórzy producenci praktykują strategię udostępniania bardziej rozbudowanych danych produktowej, większej ilości atrybutów oraz lepszej jakości zdjęć ważniejszym odbiorcom. Jednocześnie obniżana się jakości zdjęć, zmniejszania ilości atrybutów itp. mniej istotnym odbiorcom czy kanałom dystrybucji danych. Praktyka ta jest często zauważalna w branży podróżniczej, gdzie operatorzy podróży udostępniają okrojone dane biurom podróży zachowując lepszej jakości dane na własnych stronach.

  Zachowanie takie jest też często dyktowane wymaganiami SEO. Wynika to z faktu, że wyszukiwarki internetowe zwracają uwagę na unikalność treści. Niestety nie zawsze strona, która te treści posiadała jako pierwsza uznawana jest za autora (większe znaczenie ma moc domeny). Dobrą praktyką jest zatem umieszczanie bardziej rozbudowanych treści produktowych (w szczególności opisów) na własnych stronach. Okrojone wersje opisów przekazywane są na inne kanały internetowe jak np. market place. Dzięki możliwości tworzenia i zarządzania kanałami którą daje PIM firmy są w stanie efektywnie zarządzać tym aspektem.

  Kwestie prawne

  Obsługa pewnych kwestii prawnych jest istotnym benefitem wynikającym z wdrożenia systemów PIM. Firmy korzystające z systemów PIM mają o wiele lepszą kontrolę nad swoimi danymi niż firmy bez tych systemów. Dzieje się tak dzięki rejestrowi skąd pochodzą konkretne dane, kto je edytował i kto je zatwierdził. Ogromnym wsparciem jest także rejestr historii cen który potrafi rozstrzygnąć wiele sporów związanych ze sprzedażą produktów i procesem fakturowania.

  Operacyjne korzyści wdrożenia PIM

  Zwiększenie obrotów i przychodów

  Udowodniono, że zapewnianie lepszej jakości informacji produktowej wpływa bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży. Badania pokazują, że poziom konwersji w niektórych przypadkach wzrósł dzięki zapewnieniu lepszej jakości informacji produktowej z 17% do 56% według badań AT Kearney. O ile taki wzrost jeszcze raczej wyjątkiem o tyle statystyka wskazywana przez raport Aberdeen pokazująca wzrost ilości sprzedanych produktów o 16% jest już jak najbardziej osiągalna.

  Konwersja w sprzedaży online może być zwiększona między innymi poprzez:

  • Optymalizację wyszukiwania po słowach kluczowych, poprawienie działania nawigacji, udostępnienie większej ilości precyzyjnych filtrów i możliwości porównywania produktów – powyższe osiąga się w głównej mierze dzięki poprawie jakości i rozbudowie informacji produktowej.
  • Ponadto, jeśli podstawowe informacje o produkcie są aktualne, możemy zaoferować typowe funkcjonalności sprzedażowe, takie jak łączenie produktów, konfiguracja i doradztwo online.
  • System PIM jest także niezbędny do zapewnienia poprawnego działania mechanizmów cross-sell, up-sell itp. które znane są ze znaczącego zwiększania przeciętnej wartości zamówienia. Według badań firmy Heiler sprzedawcy wykorzystujący systemy PIM tworzą o wiele więcej relacji produktowych niż Ci bez tych systemów.

  Zdjęcie 12 Czas potrzebny do zmiany informacji produktowych jednego produktu na stronie internetowej

  Podsumowując, z coraz obszerniejszą i dokładniejszą informacją produktową idzie spadek niepewności klienta do zakupu produktu.

  Oprócz zwiększonej konwersji w sprzedaży online, konwersja może również wzrosnąć w innych kanałach. Przykład to sprzedaż bezpośrednia czy sprzedaż tradycyjna, także poprzez udostępnienie lepszej informacji o produkcie.

  W skrócie, systemy PIM potrafią wpłynąć na zwiększenie przychodów na kilka sposobów. Jak bardzo mogą wpłynąć zależy od kilku czynników.

  Minimalizacja kosztów

  Systemy PIM wpływają na redukcję kosztów per jeden produkt na kilka sposobów:

  • Szybsze wyszukiwanie produktów: pomiary firmy Aberdeen pokazują redukcję czasu potrzebnego na wyszukiwanie informacji produktowych o dwie godziny tygodniowo na jednego pracownika. Inne badania pokazują redukcję czasu potrzebnego do znalezienia informacji produktowej o 25% po wdrożeniu systemu PDM. Badania Heilera także potwierdzają redukcję czasu wyszukiwania po wdrożeniu PIM. Przed wdrożeniem systemu PIM średnio 17% personelu producentów spędza mniej niż 2 godziny tygodniowo w poszukiwaniu produktów. Po wdrożeniu procent ten wzrasta do 36%. Dla firm handlowych współczynnik ten wzrasta z 47% do 58%.
  • Szybsza edycja: Badania Hailera potwierdzają również wpływ wdrożenia systemu PIM na czas w jakim produkt może zostać zaktualizowany. Jak pokazuje poniższa grafika, zarówno producenci jak i dystrybutorzy produktów potrzebują mniej czasu na edycję produktów po wdrożeniu systemu PIM. Średnio wskazuje się 30% spadek czasu potrzebnego na edycję produktu po wdrożeniu systemu PIM. Dodatkowo czas potrzebny na wyeliminowanie błędu w informacji produktowej spada o 75%. Powód takiego wpływu wdrożenia PIM na te statystyki jest prosty. Pracownicy 68% firm z systemem PIM korzystają z maksymalnie 2 systemów do zarządzania danymi. Bez systemów PIM tylko 21% firm korzysta z maksymalnie 2 systemów.
  • Redukcja ilości zwrotów: lepsza kondycja informacji produktowej nie tylko zwiększa sprzedaż, ale również redukuje ilość zwrotów (do 23% według badań Heilera). Redukcja ta ma znaczenie szczególnie w branży odzieżowej, gdzie średni współczynnik zwrotów wynosi 20%. Wówczas jego obniżenie może stanowić „być lub nie być” dla opłacalności biznesu. Redukcja ta wynika z faktu, że lepiej opisując produkty, dodając więcej zdjęć i atrybutów umożliwiamy klientowi lepsze zapoznanie się z produktem. Pozwalamy mu upewnić się już na stronie sklepu czy ten produkt będzie mu pasował zamiast zmuszać go do zamawiania i testowania „fizycznie”.
  • Mniej czyszczenia danych: Systemy PIM pozwalają na łatwiejsze integracje z systemami zewnętrznymi. Wynikiem tego jest zminimalizowanie zmian, które muszą być wdrażane manualnie. Im mniej zmian do wprowadzenia ręcznie tym mniej błędów do poprawienia.
  • Mniej podwójnej pracy, więcej ponownego użycia: z jedną instancją produktu w bazie PIM szanse na wykonanie tej samej pracy w ramach tego produktu dwa razy są niemalże całkowicie ograniczone. Centralnie przechowywana i dostępna informacja produktowa umożliwia częste wykorzystanie już raz wykonanej pracy. Np. przypisanie zdjęć produktowych do wielu produktów które różnią się np. zastosowaniem a nie wyglądem.
  • Mniej poprawek: jako że systemy PIM oferują narzędzia do walidacji danych produktowych liczba błędów wymagających poprawy spada. Według szacunków AT Kearney 30% wszystkich opisów produktów od producentów lub hurtowników posiada chociaż jeden błąd. Estymuje się koszt poprawy takiego błędy pomiędzy 250 a 400 zł (zawiera koszty zwrotów z powodu błędnej informacji podzielone na produkty z błędami, koszty korekt, koszty wyszukania i poprawy błędu).
  • Mniej pytań dotyczących produktów: w nawiązaniu do badań AT Kearney, firmy obserwują spadek zapytań klientów dotyczących produktów nawet o 27% po wdrożeniu systemu PIM. Wraz z wzrostem jakości informacji produktowej klienci znajdują więcej odpowiedzi na swoje pytania zapoznając się z tą informacją.
  • Ograniczenie kosztu integracji danych: według wyniku ankiety firmy Hailer czas potrzebny na integrację danych od dostawcy mocno zależy od konkretnej firmy i dostawcy. Z ankiety wynika, że ponad 50% producentów oraz 59% firm handlowych musi zarządzać ponad jedenastoma projektami integracji danych w roku. 26% firm handlowych wykonuje ponad 100 integracji danych rocznie. Ankietowani jednomyślnie potwierdzili, że czas potrzebny na integrację danych został znacząco ograniczony dzięki wdrożeniu systemu PIM.
  Jak dużo integracji danych wykonywanych jest w interwałach czasowych
   Z PIMBez PIM
  Do 2 tygodni45%15%
  Do 4 tygodni25%45%
  Do 6 miesięcy21%35%
  • Przeniesienie pracy na dostawców: systemy PIM, dzięki funkcjonalnościom uprawnień, pozwalają dostawcom importować swoje dane, automatycznie lub ręcznie. Według AT Kearney, ręczne przetwarzanie i wprowadzanie danych przez firmy zajmuje średnio kilkanaście minut na jeden produkt rocznie. Przy dużej skali np. 100 tys. produktów jest to kilka pełnych etatów. Czas ten można znacząco zredukować dzięki wdrożeniu systemu PIM, integracji źródła danych i automatyzacji niektórych procesów. Należy jednak pamiętać, że opisywany tutaj benefit wdrożenia zależy tak naprawdę od specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz profesjonalizmu i jakości danych dostawcy.
  • Outsourcing procesów PIM: wdrożenie systemu PIM pozwala na łatwiejsze oddelegowanie części procesów jak np. tłumaczenia do firm zewnętrznych. Firmy te, dzięki systemowi, będą w stanie wydajniej realizować swoje usługi a owe będą mógłby być kontrolowane w przystępniejszy sposób.

  Trochę więcej o zarządzaniu jakością danych.

  Ogólnie rzecz biorąc, korzyści operacyjne wynikające z implementacji systemu PIM mogą być znaczące. Aberdeen w swoich badaniach zauważa 67% spadek kosztów pracy związanej z zarządzaniem informacją i bazą produktową. Podobnie Yankee Group donosi o wzroście wydajności pracowników o 20%.
  W rzeczywistości spadki kosztów są zazwyczaj inwestowane bezpośrednio w rozwój działów PIM, podniesienie jakości informacji produktowej itp. Nie spotykam się często z sytuacją, w której klient jako powód zainteresowania się systemami PIM, podaje chęć oszczędności. Lwia część zgłoszeń, to potrzeba dostosowania się do obecnych standardów poprzez optymalizację procesów i rozbudowę informacji produktowej. Sam system PIM w takim środowisku generując oszczędności pozwala na szersze działania w zakresie procesów PIM i poprawy jakości danych. Mimo, że oszczędność czasu pracy czy podniesienie wydajności pracy pracowników nie jest powodem zainteresowania systemami PIM to są to jednak niepodważalne korzyści wynikające z wdrożenia tych systemów. Warto jednak uważać aby nie nastawić siebie/klienta na wizję oszczędności. Jak wspomniałem, prawie nigdy te pieniądze nie zostają w portfelu. Po wdrożeniu PIM pojawia się wiele wyzwań wymagających nakładów finansowych. Oszczędności te zazwyczaj są natychmiast dysponowane na kolejne zadania. (Więcej na temat budowania uzasadnienia biznesowego).

  Kiedy rozważyć wdrożenie systemu PIM

  Systemy PIM nie są niezbędne dla każdej firmy. Wiele czynników determinuje to, czy dana firma potrzebuje systemu PIM. Czynniki te to:

  • Duża ilość produktów i/lub zmian na produktach: przykładowo firmy z branży odzieżowej potrafią edytować dane dotyczące swoich produktów nawet 2 razy w roku na całym asortymencie.
  • Wiele użytkowników: Excel to świetne narzędzie, ale przy kilku tysiącach produktów staje się już mniej „fajne”, szczególnie, jeśli wiele osób musi pracować nad informacjami zawartymi w arkuszach w tym samym czasie.
  • Skomplikowanie danych produktowych: jeśli produkty posiadają wiele atrybutów a wachlarz rodzajów produktów jest szeroki, koszt pracy nad nimi wykorzystując Excel lub standardowe bazy danych rośnie drastycznie. Systemy PIM pozwalają na klasyfikację i uzupełnianie atrybutów w sposób znacznie przystępniejszy i szybszy.
  • Jakość i zgodność danych: systemy PIM posiadają szereg funkcji wspomagających zarządzanie i podnoszenie jakości danych. Dodatkowo większość z nich loguje informacje o zmianach i akceptacji zmian.
  • Mnogość źródeł danych i synchronizacji: ręczne importowanie wszystkich danych jest do zrobienia, jeśli wgrywamy plik Excel raz na tydzień. Synchronizacja danych od 15 różnych dostawców, w różnych formatach i wykonywana codziennie mogłaby być jednak zautomatyzowana.
  • Duża ilość segmentów klientów: im więcej segmentów klientów tym większa potrzeba rozszerzania informacji o produktach i wprowadzania ich wariantowania.
  • Wiele kanałów: im więcej (różnych) kanałów (druk, sklep online, aplikacje itp.) tym więcej wersji danych produktowych dostarczanych per kanał i więcej funkcjonalności z zakresu produktów do obsłużenia;
  • Kraje/języki: jeśli dostarczamy dane produktowe w 32 krajach w wielu językach to system PIM nie jest już „przydatnym narzędziem” lecz absolutną koniecznością.

  Firmy, które posiadają małą liczbę produktów także mogą rozważać inwestycje we wdrożenie systemu PIM. Przykład producenta traktorków do koszenia trawy który posiada tylko 3 modele w sprzedaży. Firma sprzedaje każdy z nich w 80 krajach z informacjami w 13 różnych językach. Produkt posiada ponad tysiąc wariantów, jako że poszczególne elementy traktorka mogą się różnić kolorem czy wielkością. W oferowanych traktorkach zdarzają się zmiany podzespołów szczególnie w przypadku krajów które mają inne regulacje i potrzeby w tym obszarze. Skutek jest taki, że ponad 30 osobowy centralny zespół marketingowy i lokalni sprzedawcy bez przerwy pracują nad informacją produktową. System PIM zaś dostarcza niezbędnych funkcji, aby zarządzać tak złożonymi danymi efektywnie.


  Pozostałe wpisy:

  Moje usługi:

  Źródła: