Przejdź do treści
Strona główna » Centrum wiedzy » #1.2 Podstawy PIM

#1.2 Podstawy PIM

  Kto używa systemów PIM

  Systemy PIM wykorzystywane są na różnych etapach procesów firmowych. Każdy etap to inni użytkownicy. Każdy z tych użytkowników może posiadać inne potrzeby. Systemy PIM w różnych zakresie wykorzystywane są przez wszystkich pracowników organizacji a nawet osoby/podmioty spoza niej.

  Nie trudno sobie bowiem wyobrazić, że w całym łańcuchu produkcja-dystrybucja-sprzedaż występują informacje o produktach. Jeśli występują informacje o produktach, to osoba za nie odpowiedzialna może być w pewnym zakresie użytkownikiem PIM. Przykładowo:

  • Dostawca może użyć systemu PIM, aby dodać informacje o swoich produktach pracownikom poprzez PIM. Może także zaktualizować ceny czy stany magazynowe.
  • Dział zakupów może użyć PIM, aby przechować w nim zebrane dane produktowe takie jak ceny czy stany magazynowe. Może również dodawać inne dane lub kategoryzować w specjalnym drzewie według założeń działu.
  • Dział rozwoju i projektowania może używać systemu PIM, aby zapisywać projekty CAD czy specyfikacje techniczne podzespołów. Jeżeli nawet nie zapisuje tych danych to może potrzebować podglądu do innych produktów.
  • Dział marketingu i sprzedaży są często głównymi interesariuszami PIM. Dodają często dane sprzedażowe i marketingowe.Mogą to być też informacje funkcjonalne, ale także jakościowe zdjęcia produktów. Dodatkowo użytkownicy tych działów mogą zarządzać lub wykonywać różne procesy PIM.
  • Dział obsługi klienta może wykorzystywać system PIM do dodawania FAQ produktu. Dane te może wykorzystać dział projektowania produktu, aby poprawić dokumentację techniczną.
  • Klienci mogą dodawać opinie czy zdjęcia z faktycznego użycia produktu. Dane te mogą zostać zapisane w PIM (często jednak są one przechowywane w systemach MA lub w E-Commerce).

  Liczba faktycznych użytkowników systemu PIM może być ogromna. Jeśli przyjmiemy, że każdy kto widzi zebrane dane produktowe (nawet poza systemem np. w e-commerce) jest użytkownikiem PIM. Jednakże zazwyczaj tylko mała grupa użytkowników jest faktycznie odpowiedzialna za codzienne zarządzanie informacją produktową. Działania nawet takiej małej grupy mogą być widoczne dla całego łańcucha opisanego wyżej.

  Wraz z postępem technologicznym i rosnącym zapotrzebowaniem na informacje produktowe, rola systemów PIM ewoluuje, obejmując nowe funkcje i obszary zastosowań. Na przykład, w dobie rosnącej popularności handlu elektronicznego, systemy PIM zaczęły pełnić kluczową rolę w automatyzacji procesów e-commerce, umożliwiając szybką i efektywną synchronizację danych produktowych między różnymi platformami i kanałami sprzedaży online. Takie integracje zapewniają nie tylko spójność informacji na wszystkich platformach, ale także pozwalają na natychmiastowe aktualizacje asortymentu, cen, promocji czy dostępności produktów, co jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności i zadowolenia klientów.

  Dodatkowo, z uwagi na rosnącą świadomość konsumentów na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, systemy PIM umożliwiają firmom lepsze zarządzanie i prezentowanie informacji dotyczących ekologicznych aspektów produktów, takich jak materiały, metody produkcji czy możliwości recyklingu. Tym samym, systemy PIM stają się narzędziem wspierającym firmy w budowaniu zaufania i transparentności wobec klientów, co jest coraz ważniejszym czynnikiem wyboru marki przez konsumentów.

  W obszarze badań i rozwoju, systemy PIM wspierają zarządzanie wiedzą o produkcie, umożliwiając zgromadzenie i udostępnienie dokumentacji technicznej, wyników testów, certyfikatów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do innowacji produktowych i rozwoju nowych rozwiązań. Dzięki centralizacji tych danych, zespoły R&D mogą efektywniej współpracować, wymieniając się wiedzą i zasobami, co przyspiesza procesy badawcze i wprowadzanie innowacji na rynek.

  Ostatecznie, rosnąca integracja systemów PIM z narzędziami do zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) otwiera nowe możliwości dla optymalizacji procesów biznesowych, od produkcji po sprzedaż i obsługę posprzedażową. Integracja ta pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie oferty produktowej do ich oczekiwań, jednocześnie zwiększając efektywność operacyjną i redukując koszty.

  Rola systemów PIM

  Faktem jest, że systemy PIM są tylko jednym z wielu rodzajów systemów które wykorzystują przedsiębiorstwa. Jeśli jednak zawęzimy analizę do obszaru informacji produktowej to okazuje się, że systemy PIM stają się głównym narzędziem. Są one łącznikiem pomiędzy różnymi źródłami danych produktowych i docelowymi kanałami na które dane produktowe mają być udostępniane.

  Źródła danych

  Systemy PIM mogą zbierać informacje produktowe z wielu różnych źródeł. Źródła te to między innymi:

  • Systemy ERP: niemalże każda firma produkcyjna czy dystrybucyjna, hurtowa czy detaliczna posiada jeden lub nawet wiele systemów ERP. Służą one do zarządzania procesami logistycznymi i finansowymi w swojej organizacji. ERP to zazwyczaj podstawowy system obsługujący najważniejsze procesy biznesowe. W systemie ERP znajdują się także podstawowe dane o produktach niezbędne do ich sprzedaży i dostarczenia. Bardzo często brak produktu w systemie ERP oznacza brak możliwości jego sprzedaży, dostarczenia i zafakturowania. ID produktu stworzone w systemie ERP jest zazwyczaj unikalnym identyfikatorem używanym w systemie PIM. Podobnie źródłem ceny produktu jest zazwyczaj system ERP a owa różnić się może pomiędzy krajami sprzedaży czy segmentem klientów. Spotykane są głównie dwie szkoły integracji danych z ERP do PIM:
   • założenie indeksu (produktu) w ERP tworzy go z podstawowymi danymi w ERP,
   • założenie indeksu (produktu) następuje w systemie PIM i po uzupełnieniu podstawowe dane trafiają do ERP.
  Przykładowe źródła informacji i kanały ich dystrybucji

  Zdjęcie 4 Przykładowe źródła informacji i kanały ich dystrybucji

  • Systemy WMS: systemy te często posiadają bardziej dokładne dane o aktualnym stanie magazynowym produktu. Systemy PIM są często wykorzystywane do tworzenia agregowanych danych w tym obszarze. Systemy WMS są też często źródłem innych danych logistycznych. Zdarza się, że to ERP przechowują te dane jednak systemy te nie są stworzone do zbierania/udostępniania danych w czasie rzeczywistym. Nie są na tyle dynamiczne. Dane logistyczne są jednak zmieniane i pobierane często i potrzebne są natychmiast.
  • Dostawcy produktów: oprócz dostarczania produktów do sprzedaży dostawcy muszą przekazać także niezbędne dane o tych produktach. Zazwyczaj dostawcy ograniczają swoje dane produktowe do bazowych atrybutów jak ceny, wagi czy rozmiary produktu. Coraz częściej jednak dane od dostawców posiadają już opisy czy zdjęcia i inne bardziej rozbudowane dane. Ilość dostawców może być naprawdę spora. Jak pokazują badania firmy Heiler dwie trzecie badanych firm deklaruje, że posiada ponad 100 dostawców produktów. 21% z tych firm stwierdziło, że ich produkty pochodzą nawet od ponad tysiąca dostawców. Dla wielu firm to właśnie dane od dostawców są największym i najważniejszym źródłem.
  • Dostawcy danych: w wielu branżach (jak np. podróże i elektronika) funkcjonują podmioty trzecie które zajmują się zbieraniem i udostępnianiem informacji produktowych dla produktów w branży. Wynika to ze specyfiki branży. Przykłady takich dostawców danych to np. Icecat (Elektronika), CINet (elektronika), Touristiek (kierunki podróży, hotele i zakwaterowanie) czy Tradecom. Zazwyczaj dane z takich źródeł są bardzo rozbudowane, posiadają dane marketingowe kluczowe dla klienta końcowego oraz media. Firmy te często dostarczają także opinie klientów.
  Liczba dostawców posiadanych przez firmy hurtowe i detaliczne

  Zdjęcie 5 Liczba dostawców posiadanych przez firmy hurtowe i detaliczne

  • Agencje tłumaczeń i fotograficzne: Tłumaczenia i zdjęcia produktowe są często wykonywane przez firmy zewnętrzne jako outsourcing. Firmy te dostarczają także dane do systemów PIM poprzez bezpośredni, ale ograniczony dostęp do systemu lub w inny sposób np. API czy FTP.

  Integracje źródeł

  Mnogość źródeł danych dla systemu PIM może się różnić pomiędzy firmami. Często podstawowym wymogiem jest integracja z systemem ERP. Większe organizacje wymagają jednak większej ilości integracji (nawet ponad 20 systemów z automatyczną integracją). W większych podmiotach brak integracji oznacza brak możliwości realizacji projektu.

  Proszę sobie wyobrazić organizację z obszaru hurtu. Organizacja posiada 500 dostawców. Każdy z tych dostawców ma przygotowane API do integracji oraz pliki do ręcznego importu. Dane które są zawarte w tych źródłach to m.in. cena, status, nazwa, podstawowe zdjęcie i opis. Ceny katalogowe dostawców wykorzystywane są do wyliczeń własnych cen po których sprzedawany będzie towar. Bez integracji operatorzy PIM muszą zaimportować dane od 500 dostawców (zachowując wszelkie niezbędne procesy jak walidacje, ujednolicenie itp). Przy każdej zmianie (które muszą śledzić) wymagane są ponowne importy. Okazuje się jednak, że w związku ze zmianami cen energii i transportu 80% dostawców decyduje się zmienić ceny produktów. Informują o tym dwa tygodniem przed wejściem w życie cen. W ciągu 2 tygodni operatorzy muszą praktycznie na nowo wgrać dane od 400 dostawców. Powodzenie tej operacji jest niezbędne aby podtrzymać podstawowe procesy biznesowe. Przy stworzonych integracjach wszystkie te operacje zadziałyby się automatycznie, bez ingerencji zewnętrznej.

  W erze cyfrowej, gdzie dane produktowe szybko się zmieniają, a ich ilość rośnie w zawrotnym tempie, kluczową rolę odgrywają zaawansowane integracje. Umożliwiają one nie tylko automatyzację procesów importu danych, ale także ich bieżącą aktualizację w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, organizacje mogą szybko reagować na zmiany rynkowe, dostosowując ofertę i ceny, co jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności.

  Automatyczne integracje z systemami dostawców, platformami e-commerce oraz innymi narzędziami zarządzania łańcuchem dostaw, jak systemy logistyczne czy CRM, otwierają nowe możliwości dla optymalizacji procesów biznesowych. Przykładowo, integracja z systemami prognozowania może pozwolić na optymalizację stanów magazynowych i planowanie zakupów, minimalizując ryzyko braków w asortymencie czy nadmiaru zapasów.

  Kolejnym krokiem w ewolucji integracji jest wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Pozwalają one na analizę dużych zbiorów danych produktowych w celu identyfikacji wzorców, trendów czy preferencji klientów, co może zostać wykorzystane do personalizacji oferty, optymalizacji cen czy tworzenia skrojonych na miarę kampanii marketingowych.

  Kanały

  Liczba kanałów komunikacji, sprzedaży czy dystrybucji, które posiadają firmy wzrosła gwałtownie w ciągu ostatnich dwóch dekad. W ciągu ostatnich 10 lat znaczenie urządzeń mobilnych w sprzedaży zmieniło się z bycia „nieistniejącymi” do jednego z najbardziej kluczowych kanałów sprzedaży. W niektórych branżach urządzenia mobilne są najbardziej kluczowym kanałem). Wydaje się, że podobne znaczenie zaczną obejmować urządzenia smart (np. zegarki) a także aplikacje sterowane głosem jak np. Siri.

  Jak pokazuje poniższa grafika, kanały potrafią być podzielone na fizyczne i cyfrowe oraz na kanały prowadzone przez samą firmę jak i na kanały prowadzone przez podmioty zewnętrzne (np. market place). Wszystkie kanały łączy potrzeba posiadania informacji produktowej, aby ją przedstawić klientowi, umożliwić zakup i dostawę towaru.

  Podział kanałów dystrybucji danych

  Zdjęcie 6 Podział kanałów dystrybucji danych

  Liczba kanałów zawsze ma tendencję wzrostową

  Niektóre z najbardziej podstawowych kanałów na które systemy PIM przekazują swoje dane to:

  • Druk: niektórzy twierdzą, że drukowane katalogi wymarły. Nie jest to prawda. Katalogi są nadal bardzo popularne w branżach takich jak podróże, hurtownie czy nawet sprzedaż detaliczna niektórych produktów. Wielkie katalogi z listą indeksów są jednak wypierane przez ciekawe i dobrze zaprojektowane magazyny i ulotki z atrakcyjną prezentacją oferty. Drukowane katalogi stają się także coraz bardziej „szyte na miarę” konkretnego odbiorcy i jego potrzeb. Będąc szczerym, około 80% analiz przedwdrożeniowych PIM, które miałem okazję tworzyć lub współtworzyć, posiadała wymagania integracji z narzędziami do projektowania i druku danych.
  • Cyfrowe kanały klienckie: może to być strona internetowa, e-commerce, newsletter, aplikacja mobilna czy system obsługujący punkt sprzedaży. System PIM musi być zdolny dostarczać dane do różnych kanałów spełniając wymagania i specyfikację każdego z nich. Dla przykładu, opisy produktowe (marketingowe) powinny być krótsze i bardziej zwięzłe na aplikacji mobilnej (aby ułatwić nawigację). Obszerniejsze opisy są jednak pożądane na stronie www, gdzie ich długość nie wpływa w takim stopniu na jakość nawigacji użytkownika.
  • Wewnętrzne cyfrowe kanały: kanały dla pracowników, którzy muszą sprawdzić informacje o produkcie, aby przekazać ją klientom.Czasami wewnętrzne systemy zakupowe. Informacje produktowe w firmie wykorzystywane są na wiele sposobów. Czy to pracownicy wsparcia wyszukują danych o produkcie czy pracownicy działu sprzedaży wykonują na tych danych analizy..

  Zdjęcie 7 Procesy wykorzystujące systemy PIM i ERP ewoluują

  • Systemy źródłowe: systemy te (np. ERP) nie tylko stanowią źródło danych dla systemu PIM, ale pobierają także wzbogacone dane z systemu PIM. Jak opisałem wyżej, integracje z ERP działają w różny sposób. To co jest pobierane i wysyłane z jednego systemu do drugiego może się różnić. Przykładem jest np. ładowanie zdjęć produktu do systemu ERP z systemu PIM aby pracownicy magazynu mogli zweryfikować czy poprawny towar został spakowany do wysyłki.
  • Magazyny danych: oraz podobne narzędzia z dziedziny BI często wykorzystują dane pochodzące z PIM. Wspierają one analizy produktów w sprzedaży, reklamy itp. Użycie danych produktowych może wspomóc identyfikację trendów. Przykładowo które kategorie produktów zyskują na popularności czy który produkt byłby najlepszym cross-sell’em dla wskazanego innego produktu.

  PIM staje się standardem

  Systemy PIM stają się coraz bardziej niezbędne dla niektórych organizacji. Wiele z firm zmiana przepływ procesów i same procesy pomiędzy ERP a systemem PIM, aby lepiej wykorzystać jego potencjał. Zaczynają one sprzedawać produkty dzięki danym z systemu PIM nawet bez pobierania ich do systemu ERP przed sprzedażą. Pozwala to na znaczne zwiększenie wolumenu oferowanych produktów bez zbędnego zaśmiecania systemu ERP danymi o produktach które się nigdy nie sprzedały (szczególnie istotne, jeśli firma wspiera podstawową sprzedaż drop-shippingiem).

  W miarę jak firmy coraz częściej korzystają z modelu sprzedaży drop-shipping oraz innych modeli e-commerce, systemy PIM umożliwiają zarządzanie szerokim asortymentem produktów bez konieczności fizycznego przechowywania zapasów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybko reagować na zmieniające się trendy rynkowe i preferencje konsumentów, dodając nowe produkty do swojej oferty lub aktualizując istniejące, bazując wyłącznie na danych produktowych zarządzanych w systemie PIM.

  Dodatkowo, integracja systemów PIM z narzędziami marketingowymi i platformami mediów społecznościowych otwiera nowe możliwości dla promocji produktów i angażowania konsumentów. Firmy mogą automatycznie publikować aktualizacje produktów, kampanie promocyjne i treści angażujące bezpośrednio z systemu PIM, zapewniając spójność komunikacji i maksymalizując zasięg swoich działań marketingowych.

  Systemy PIM ułatwiają również współpracę z partnerami handlowymi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni. Dzięki centralizacji i standaryzacji danych produktowych, wszystkie strony zaangażowane w łańcuch dostaw mogą łatwiej wymieniać się informacjami, co przekłada się na bardziej efektywną współpracę i optymalizację procesów biznesowych.

  W kontekście rosnącego znaczenia danych i analizy biznesowej, systemy PIM dostarczają przedsiębiorstwom cennych insightsów na temat wydajności produktów, preferencji klientów i trendów rynkowych. Analiza danych produktowych pomaga w identyfikacji najlepiej sprzedających się produktów, optymalizacji oferty i planowaniu strategii asortymentowej.

  Systemy powiązane

  Systemy PIM są z nami od 2003 roku, istnieją jednak systemy podobne lub uzupełniające do systemów PIM o których warto wiedzieć.

  Systemy PLM, PDM i PIM

  Zdjęcie 8 Systemy PLM, PDM i PIM

  Systemy produktowe

  Tylko część procesów związanych z cyklem życia produktu (PLM Product Lifecycle Management) zawartych jest w charakterystyce systemów PIM. Założeniem PLM jest to, aby cały cykl życia produktu był wspierany i obsługiwany (w tym systemowo). Od pomysłu na produkt, przez koncept, prototyp, pierwsze wersje komercyjne aż do momentu wsparcia nawet po wycofaniu produktu z rynku i sprzedaży. Powyższy obraz pokazuje wspominane założenia.

  W praktyce większość systemów PLM skupia się właściwie tylko na pierwszej części procesu, czyli projektowaniu i wytwarzaniu produktu wspierając przede wszystkim zarządzanie procesem tworzenia i projektu produktu, tworzeniem list BOM (Bill of Material), zmianami inżynierskimi, zarządzaniem podzespołami czy jakością.

  Product Resource Management (PRM) oraz Product Content Management (PCM) są w zasadzie używane jako alternatywne nazwy systemów PIM. Nazwy te są częściej używane w konkretnych regionach (np. PCM jest częściej używaną nazwą PIM w USA niż w Europie). Alternatywne nazwy często są też używane przez konkretne przedsiębiorstwa.

  Warto też określić różnice pomiędzy systemami PDM a PIM. PDM (Product Data Management) to systemy skupiające się bardziej na wsparciu wytwarzania i produkcji produktów. Alternatywnie systemy te nazywane są: PLM, EDM, CPDM, CPC, VPDM, PDM II, PLCM czy E-PDM. Systemy PDM pozwalają na przechowywanie i zarządzanie ogromną ilością danych dotyczących wytwarzania produktu: BOM, warunki współpracy z dostawcami, specyfikacje podzespołów, projekty CAD/CAM itp. W systemach tych każda wersja produktu może mieć przyporządkowane powyższe dane. Dodatkowo systemy PDM mogą wspierać procesy klasyfikacji produktów (podobnie jak systemy PIM), zarządzania i śledzenia ścieżki rozwoju produktu (jak produkt zmieniał się w czasie) oraz wizualizacjami produktu (często przy wykorzystaniu dodatków do systemu integrujących z zewnętrznymi programami graficznymi CAD/CAM). Systemy PDM są często wyposażone także w workflow i możliwości zaawansowanego zarządzania uprawnieniami (jak wiele systemów PIM).

  Systemy PLM w założeniu powinny obsługiwać cały cykl życia produktu (rzeczywistość jest często inna) natomiast systemy częściej określane jako PDM koncentrują się na pierwszych etapach wspominanego cyklu. Jeśli definicję mielibyśmy opierać na faktycznych funkcjonalnościach dostępnych aplikacji tego typu, to okazuje się, że bardzo ciężko byłoby wskazać różnice. Możemy jednak powiedzieć, że „PDM zarządza tym, co się zmienia, a PLM określa, w jaki sposób i dlaczego”.

  Digital Asset Management (DAM) lub Media Asset Management (MAM) wspierają procesy zarządzania mediami takimi jak zdjęcia, wizualizacje, filmy, dokumenty, projekty oraz powiązane z nimi metadane. Systemy DAM są często wykorzystywane przez działy marketingu do przechowywania wszystkim mediów powiązanych z marketingiem które wykorzystywane są do tworzenia broszur, postów, katalogów i ulotek. Większość systemów PIM zawiera (uboższą wersję) system DAM jako funkcjonalności wbudowane w aplikację, czasami jako dodatkowy moduł do instalacji.

  Systemy kontentowe

  Enterprise content management (ECM) może być określony jako nadrzędny koncept zarządzania wszystkimi danymi informacjami związanymi z „kontentem” w organizacji i po za nią. PIM jest systemem podrzędnym ECM podobnie jak:

  • Content Management Systems (CMS) do publikowania, edycji i zarządzania, często częściowo ustrukturyzowanym, kontentem w szczególności wykorzystywanym na wewnętrznych i zewnętrznych stronach www.
  • Document management systems (DMS) do przechowywania dokumentów firmowych z możliwością rejestracji i śledzenia zmian na nich.
  • Cross Media Publishing (CMP) do ułatwienia publikowania artykułów i innych dzieł na różne kanały jak strony www, magazyny itp. (systemy te pochodzą od wydawnictw i branży reklamowej).

  Systemy procesowe

  Enterprise Resources Planning (ERP) są systemami które często stanowią istotne źródło informacji produktowych dla systemów PIM. Systemy te są jednak przede wszystkim nakierowane na wsparcie procesów logistycznych i finansowych firmy. Pomimo, że niektóre z systemów ERP wspierają zarządzanie informacją produktową w podstawowym zakresie, to obszar ten nie jest głównym ani jednym z ważniejszych elementów przy projektowaniu tych systemów. Niektóre z systemów ERP są w stanie wspierać bazowe procesy PIM na zadowalającym poziomie, jednak zwykle uzyskanie tego poziomu wymaga mocnego zaangażowania działu IT lub dostawcy oprogramowania w dostosowywaniu systemu do takich zadań.

  Master Data Management (MDM) to systemy które stanowią centralne repozytorium do zarządzania wszystkimi istotnymi danymi przepływającymi wewnątrz organizacji. Systemy te są swoistym łącznikiem pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi (w znaczeniu operacyjności organizacji) a np. systemami do analiz i prognoz. Systemy te pozwalają użytkownikowi zarządzać w jednym miejscu kluczowymi informacjami (klienci, produkty, partnerzy) które wykorzystywane są w całej organizacji. Kluczowymi funkcjami tych systemów (podobnie do systemów PIM, ale bez ograniczenia do produktów i bez elementu wzbogacania) jest zbieranie, konsolidacja, czyszczenie i udostępnianie danych do różnych systemów.

  Spoglądając na procesy wspierane przez systemy PIM i MDM można stwierdzić, że są to systemy bardzo podobne jednak główny cel jaki mają osiągnąć jest różny. Podczas gdy systemy MDM są odpowiedzialne za zbieranie i harmonizowanie podstawowych danych przedsiębiorstwa, które dotyczą m.in. klientów czy dostawców, systemy PIM są nakierowane na zbieranie i rozbudowę danych dotyczących tylko produktów. Systemy MDM bardzo rzadko wykorzystywane są do wzbogacania danych, lecz najczęściej do zapewnienia jednakowych danych które są wykorzystywane w różnych miejscach i w systemach organizacji.

  Dla przykładu, systemy MDM może stworzyć pełen widok klienta np. „Jan Kowalski” wyciągając dane dotyczące tego klienta z różnych systemów (np. z systemu A w którym klient ten zapisany jest tylko po ID, z systemu B, gdzie figuruje po ID i inicjałach, z systemu C, gdzie odnajdziemy go po np. nazwisku i adresie). Systemy PIM zaś są „jedynym źródłem prawdy” o produkcie w przeciwieństwie do systemów MDM które nie są źródłem tylko platformą do unifikacji i łączenia danych z różnych systemów.


  Pozostałe wpisy:

  Moje usługi:

  Źródła: